Friday, September 29, 2006

Nire aitaren etxea defendituko dut

"Nire aitaren etxea defendituko dut, otsoen kontra, sikatearen kontra, lukurreriaren kontra, justiziaren kontra, defenditu eginen dut nire aitaren etxea. Galduko ditut aziendak, soloak, pinudiak, galduko ditut korrituak, errentak, interesak, baina nire aitaren etxea defendituko dut. Ni hilen naiz, nire arima galduko da, baina nire aitaren etxeak iraunen du zutik".

"Defenderé la casa de mi padre, contra los lobos, contra la enferemedad, kontra la dictadura, contra la justicia, defenderé la casa de mi padre. Perderé haciendas, huertos, pinares, perdere corrales, rentas, intereses, pero defenderé la casa de mi padre. Moriré, mi alma se perderá, pero la casa de mi padre permanecerá en pie".

0 Comments:

Post a Comment

<< Home